Skip to main content

NCH celebrates Cruinniú na nÓg with Two Family Concerts by the ever-popular Wild Turkeys Band

17 May 2024

NCH celebrates Cruinniú na nÓg with Two Family Concerts by the ever-popular Wild Turkeys Band

Family Concerts by The Wild Turkeys for Cruinniú na nÓg | Saturday 15 June 11am & 12.30pm | Tickets Free but must be booked in advance

Irish traditional music band The Wild Turkeys make a welcome return to the National Concert Hall for this year’s Cruinniú na nÓg, our national day of free creative activities for children and young people on Saturday 15 June.

The energetic, interactive concerts of Irish traditional music promise to have everyone tapping their feet and clapping along. The family-friendly atmosphere means that children of all ages are welcome. All adults must be accompanied by a child.

The Wild Turkeys are constantly in high demand and have performed throughout Ireland, France, Scotland, Denmark and the USA. They have a keen interest in education and regularly create bespoke workshops for people of all ages. They have given workshops to over ten thousand students and children throughout Ireland.

Tickets are free but must be booked in advance. See nch.ie for more.
Presented by NCH as part of Cruinniú na nÓg.

ENDS  
Media Queries to: Sinead Doyle, Marketing  & PR Manager, National Concert Hall, Earlsfort Terrace, Dublin 2. Tel: 01-4170077/087 1775334 or sinead.doyle@nch.ie  or Roisin Dwyer, PR & Publications Executive, NCH Tel: 085-7129628 or roisin.dwyer@nch.ie    

About the National Concert Hall

The National Concert Hall (NCH) is Ireland’s national cultural institution for music, proudly serving the Irish public since it opened in 1981 through live music performances and significant educational and cultural programmes. Based in the heart of Dublin’s city centre, next door to the picturesque Iveagh Gardens, the NCH is proud home to our National Symphony Orchestra, National Symphony Chorus, Cór Linn and Cór na nÓg, as well as providing residence for a range of other music organisations including Chamber Choir Ireland, Irish Baroque Orchestra, Music Network, Crash Ensemble and Music Generation. It is currently planning for a major redevelopment of all facilities as part of the National Development Plan and Project Ireland 2040. 

Ceiliúrann an Ceoláras Náisiúnta Cruinniú na nÓg le Dhá Cheolchoirm Teaghlaigh leis an mBanna iontach The Wild Turkeys

  
•    Ceolchoirmeacha Teaghlaigh le The Wild Turkeys do Chruinniú na nÓg    
•    Stiúideo an Cheolárais Náisiúnta      
•    Dé Sathairn 15 Meitheamh 11am agus 12.30pm     
•    Ticéid saor in aisce ach ní mór iad a chur in áirithe roimh ré       
•    Ar fáil Dé hAoine 17 Bealtaine 10am - Oifig na dTicéad NCH 01 4170000 / www.nch.ie     
  
Fillfidh an banna ceoil traidisiúnta Éireannach The Wild Turkeys ar an gCeoláras Náisiúnta do Chruinniú na nÓg na bliana seo, ár lá náisiúnta de ghníomhaíochtaí cruthaitheacha saor in aisce do leanaí agus do dhaoine óga Dé Sathairn an 15 Meitheamh.   
  
Is ceolchoirmeacha fuinniúla, idirghníomhacha de cheol traidisiúnta na hÉireann a bheidh ar an stáitse le atmaisféar a spreagann gach duine chun a bheith ag bualadh bos is ag damhsa sna pasáistí! Cuirtear fáilte roimh páistí de gach aois. Ní mór leanbh a bheith in éineacht le gach duine fásta.   
  
Bíonn éileamh an-mhór i gcónaí ar The Wild Turkeys agus sheinn siad ar fud na hÉireann, sa Fhrainc, in Alban, sa Danmhairg agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Tá an-suim acu san oideachas agus cruthaíonn siad ceardlanna saincheaptha go rialta do dhaoine de gach aois. Tá ceardlanna tugtha acu do bhreis agus deich míle mac léinn agus páiste ar fud na hÉireann.   
  
Tá ticéid saor in aisce ach caithfear iad a chur in áirithe roimh ré. Féach nch.ie le haghaidh tuilleadh.  
  
Á chur i láthair ag NCH mar chuid de Chruinniú na nÓg. 
 
CRÍOCH    
  
Ceisteanna ó na Meáin chuig: Sinead Doyle, Bainisteoir Margaíochta agus Caidreamh Poiblí, An Ceoláras Náisiúnta, Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2. Teil: 01-4170077/087 1775334 nó sinead.doyle@nch.ie nó Róisín Dwyer, Feidhmeannach Pr agus Foilseachán, NCH Teil: 085-7129628 nó roisin.dwyer@nch.ie 
 
Faoin gCeoláras Náisiúnta

Is institiúid chultúrtha náisiúnta na hÉireann don cheol é an Ceoláras Náisiúnta, a fhreastalaíonn go bródúil ar phobal na hÉireann ó osclaíodh é i 1981 trí thaibhithe ceoil beo agus cláir shuntasacha oideachais agus chultúrtha. Lonnaithe i gcroílár Bhaile Átha Cliath, agus béal dorais le Gairdíní Uíbh Eachach, tá an Ceoláras Náisiúnta bródúil as ár gCeolfhoireann Shiansach Náisiúnta, Cór Siansach Náisiúnta, Cór Linn agus Cór na nÓg chomh maith le háit chónaithe a chur ar fáil do réimse eagraíochtaí ceoil eile lena n-áirítear Cór Aireagail Éireann, Ceolfhoireann Bharócach na hÉireann, Music Network, Crash Ensemble agus Music Generation. Tá sé i gceist faoi láthair athfhorbairt mór á dhéanamh ar na háiseanna go léir mar chuid den Phlean Forbartha Náisiúnta agus de Thionscadal Éireann 2040.