NCH Chamber Music Series 2019/2020

Dé Sathairn/Saturday 15 Feabhra/February
Dé Céadaoin/Wednesday 19 Feabhra/February
Déardaoin/Thursday 12 Márta/March

Buy Tickets
 

Tionscadal na nAmhrán Ealaíne Gaeilge/
Irish Language Art Song Project

Fáilte go Tionscadal na nAmhrán Ealaíne Gaeilge. Is í an Ghaeilge an teanga dhúchais scríofa is sine (.i. cé is moite den Ghréigis) a taifeadadh in iarthar na hEorpa. Tá ceann de mhórlitríochtaí na hEorpa cruthaithe ag fad saoil an traidisiúin áirithe seo. In ainneoin na díobhála a deineadh ar an teanga mar chuid de chóilíniú na hÉireann, is míorúilt í go bhfuil an teanga tagtha slán inniu. Léiriú ar chultúr na hÉireann í an Ghaeilge – teanga thar a bheith fileata agus ceolmhar – atá an-fheiliúnach go deo do sheánra an amhráin ealaíne. I gceol clasaiceach na tíre seo, áfach, tá líon an-bheag d’amhráin ealaíne ar fáil sa teanga seo. Sa bhliain 2018 – Bliain na Gaeilge – agus í ag iarraidh cur go suntasach le canóin na n-amhrán ealaíne Gaeilge agus caidreamh a spreagadh idir chumadóirí clasaiceacha agus filí Gaeilge, chinn Dáirine Ní Mheadhra caoga amhrán ealaíne a choimisiúnú, chun go gcuirfí téascanna Gaeilge amháin faoi bhráid chumadóirí Éireannacha agus idirnáisiúnta. Tá taifead á dhéanamh ar an gcaoga amhrán agus, faoi mhí na Samhna beidh taifid de na hamhráin maraon le scóir cheoil (le treoracha fuaimnithe) ar fáil le híoslódáil saor in aisce ó shuíomh idirlín ar leith, óstaithe go flaithiúil ag an Contemporary Music Centre in Éirinn. Tabharfaidh sé seo deis d’amhránaí ar bith, aon áit ar domhan, amhrán ealaíne a chanadh i nGaeilge. Chuir Comhairle Ealaín na hÉireann maoiniú ar fáil don tionscadal seo.

Cuirfear an caoga amhrán faoi bhráid an phobail don chéad uair ag sraith de thrí cheolchoirm i Seomra Ceadail Kevin Barry sa Cheoláras Náisiúnta. Gach seans gurb í seo an chéad sraith de cheadail amhráin ealaíne Ghaeilge ó bunaíodh an Stát.

Irish is the oldest vernacular written language (i.e. non-Greek) in western Europe. Despite the attempted obliteration of the Irish language during colonization, the language has somehow survived. This longevity of tradition has created one of the great European literatures. As an expression of culture, the Irish language is immensely poetic and musical and ideally suited to the art song genre. However, before 2018 the number of Irish language art songs was regrettably very small.

2018 was Bliain na Gaeilge or the Year of Irish. In an attempt to make a significant contribution to the canon of Irish language art song and to encourage interaction between classical composers and Irish language poets, Dáirine Ní Mheadhra commissioned fifty new art songs. They are set exclusively to Irish language texts, from Irish and International composers. All fifty songs have been recorded. Since November 2019 they are available to listen to and can be downloaded for free here.

A pronunciation guide is also available. The dedicated website is generously hosted by the Irish Contemporary Music Centre. This allows any singer worldwide the possibility of singing an art song in Irish. This project is funded by The Arts Council of Ireland.This three-concert series takes place in the Kevin Barry Recital Room at the National Concert Hall. It is the first public presentation of all fifty songs. It is also, most likely, the first Irish language art song recital series in the history of the Irish state.Anna Devin

Dé Sathairn/Saturday 15 Feabhra/February


Anna Devin soprán/soprano
Daire Halpin soprán/soprano
Andrew Gavin teanór/tenor
John Hess pianó/piano

Ana Sokolović
Dínit an Bhróin le/by: Máirtín Ó Direáin
Maileo léró le/by: Ní fios cé a chum/Unknown author
Amhrán an treabhdóra le/by: Ní fios cé a chum/Unknown author

Garrett Sholdice
Dónall Óg le/by: Ní fios cé a chum/(Trí véarsa/Three verses) Unknown author

Oscar Strasnoy
Rosc Aimheirgin le/by: Amergin Glúingel
Leá le/by: Micheál Ó Cuaig
Lon Doire an Chairn le/by: Peadar Ó Doirnín

Ashkan Behzadi
Sneachta Gealaí ’77 le/by: Michael Hartnett
Foighne Chrainn le/by: Michael Hartnett
Sneachta Gealaí ’78 le/by: Michael Hartnett

Jonathan Nangle
An Croí le/by: Colm Breathnach
Snáth le/by: Nuala Ní Chonchúir
Chugat le/by: Michael Davitt

Kevin O’Connell
An Domhan le/by: Ní fios cé a chum
Íosagán le/by: Ní fios cé a chum
Scéal liom díobh le/by: Ní fios cé a chum

 
 

Dé Céadaoin/Wednesday 19 Feabhra/February


Anna Devin soprán/soprano
Rachel Kelly meánsoprán/mezzo-soprano
John Hess pianó/piano

Ryan Molloy
Cranna Foirtil le/by: Máirtín Ó Direáin
Ceoltóir na nÉan le/by: Pearse Hutchinson
Anseo ag Stáisiún Chaiseal na gCorr le/by: Cathal Ó Searcaigh

Linda Buckley
marginalia (foraois gan fhaobhar) le/by: Doireann Ní Ghríofa
Sólás le/by: Doireann Ní Ghríofa
Faoi Shamhain le/by: Doireann Ní Ghríofa

Anna Pidgorna
Caoineadh Eibhlín le/by: Eibhlín Dubh Ní Chonaill
Caoineadh na Máthar dá hIníon Mhic Chárthaigh le/by: Máthair Dhiarmaid
Caoineadh Magaidh (Sleachta/Excerpts) le/by: Ní fios cé a chum/ Unknown author

Andrew Hamilton
An Béal Bocht (Sleachta/Excerpts) le/by: Myles na gCopaleen
An dóigh leat?
A Ghaela!
In airde

Jennifer Walshe
An Róbat le/by: Jennifer Walshe
Nuafhocail le/by: Jennifer Walshe
12 Amhrán Faoi Athrú Aeráide le/by: Jennifer Walshe

Rachel Kelly
 


Gavan Ring

Déardaoin/Thursday 12 Márta/March CANCELLED


Magali Simard-Galdès soprán/soprano
Gavan Ring teanór/tenor
Louise Thomas pianó/piano

Deirdre Gribbin
Sealbhú le/by: Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Emigrante le/by: Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Geimhriú le/by: Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Ailís Ní Ríain
An Chéad Phlaic le/by: Aifric Mac Aodha
An Dara Plaic, Nó Ath-Quoof 1 le/by: Aifric Mac Aodha
An Triú Plaic, Nó Ath-Quoof 2 le/by: Aifric Mac Aodha

Raymond Deane
Dar liom, is galar é an grá le/by: Maghnas Ó Domhnaill
Goirt anocht, deireadh mo scéil le/by: Maghnas Ó Domhnaill
Croí lán de smaointe le/by: Maghnas Ó Domhnaill

John Kinsella
Bóithre Bána le/by: Eoghan Ó Tuairisc
Filleadh ón Antartach le/by: Ailbhe Ní Ghearbhuigh
An Muince Dreoilíní le/by: Michael Hartnett

Ann Cleare
Ceo le/by: Caitríona Ní Chléirchín
Eitilt le/by: Caitríona Ní Chléirchín
Glór le/by: Caitríona Ní Chléirchín

Fuhong Shi
Scáilbhean le/by: Colm Breathnach
Leaba Shíoda le/by: Nuala Ní Dhomhnaill

 
       

Tickets