Order for
Your shopping cart is empty.
 
 
 
NCH Chamber Music Series 2019/2020

Dé Sathairn/Saturday 15 Feabhra/February
Dé Céadaoin/Wednesday 19 Feabhra/February
Déardaoin/Thursday 12 Márta/March

Buy Tickets
 

Tionscadal na nAmhrán Ealaíne Gaeilge/
Irish Language Art Song Project

Fáilte go Tionscadal na nAmhrán Ealaíne Gaeilge. Is í an Ghaeilge an teanga dhúchais scríofa is sine (.i. cé is moite den Ghréigis) a taifeadadh in iarthar na hEorpa. Tá ceann de mhórlitríochtaí na hEorpa cruthaithe ag fad saoil an traidisiúin áirithe seo. In ainneoin na díobhála a deineadh ar an teanga mar chuid de chóilíniú na hÉireann, is míorúilt í go bhfuil an teanga tagtha slán inniu. Léiriú ar chultúr na hÉireann í an Ghaeilge – teanga thar a bheith fileata agus ceolmhar – atá an-fheiliúnach go deo do sheánra an amhráin ealaíne. I gceol clasaiceach na tíre seo, áfach, tá líon an-bheag d’amhráin ealaíne ar fáil sa teanga seo. Sa bhliain 2018 – Bliain na Gaeilge – agus í ag iarraidh cur go suntasach le canóin na n-amhrán ealaíne Gaeilge agus caidreamh a spreagadh idir chumadóirí clasaiceacha agus filí Gaeilge, chinn Dáirine Ní Mheadhra caoga amhrán ealaíne a choimisiúnú, chun go gcuirfí téascanna Gaeilge amháin faoi bhráid chumadóirí Éireannacha agus idirnáisiúnta. Tá taifead á dhéanamh ar an gcaoga amhrán agus, faoi mhí na Samhna beidh taifid de na hamhráin maraon le scóir cheoil (le treoracha fuaimnithe) ar fáil le híoslódáil saor in aisce ó shuíomh idirlín ar leith, óstaithe go flaithiúil ag an Contemporary Music Centre in Éirinn. Tabharfaidh sé seo deis d’amhránaí ar bith, aon áit ar domhan, amhrán ealaíne a chanadh i nGaeilge. Chuir Comhairle Ealaín na hÉireann maoiniú ar fáil don tionscadal seo.

Cuirfear an caoga amhrán faoi bhráid an phobail don chéad uair ag sraith de thrí cheolchoirm i Seomra Ceadail Kevin Barry sa Cheoláras Náisiúnta. Gach seans gurb í seo an chéad sraith de cheadail amhráin ealaíne Ghaeilge ó bunaíodh an Stát.

Welcome to the Irish Language Art Song Project. Irish is the oldest vernacular written language (i.e. non-Greek) in western Europe, and this longevity of tradition has created one of the great European literatures. Despite Irish language obliteration during colonization, the language has somehow, miraculously, survived. As the expression of a culture, the Irish language is immensely poetic and musical, and is ideally suited to the art song genre. However, in the classical music canon, the number of Irish language art songs is regrettably very small. In 2018, Bliain na Gaeilge/Year of Irish, in a desire to make a significant contribution to the canon of Irish language art song and to enliven interaction between classical composers and Irish language poets, Dáirine Ní Mheadhra commissioned fifty new art songs, set exclusively to Irish language texts, from Irish and International composers. All fifty songs are being recorded, and by November 2019 the song recordings and music scores (which include a pronunciation guide), will be available to download, at no cost, from a dedicated website generously hosted by the Irish Contemporary Music Centre. This will allow any singer worldwide the possibility of singing an art song in Irish. The Arts Council of Ireland provided funding for this project.
This three-concert series in the Kevin Barry Recital Room at the National Concert Hall is the first public presentation of all fifty songs, and is most likely the first Irish language art song recital series in the history of the Irish state.Anna Devin

Dé Sathairn/Saturday 15 Feabhra/February


Anna Devin soprán/soprano
Daire Halpin soprán/soprano
Andrew Gavin teanór/tenor
John Hess pianó/piano

Ana Sokolović
Dínit an Bhróin le/by: Máirtín Ó Direáin
Maileo léró le/by: Ní fios cé a chum/Unknown author
Amhrán an treabhdóra le/by: Ní fios cé a chum/Unknown author

Garrett Sholdice
Dónall Óg le/by: Ní fios cé a chum/(Trí véarsa/Three verses) Unknown author

Oscar Strasnoy
Rosc Aimheirgin le/by: Amergin Glúingel
Leá le/by: Micheál Ó Cuaig
Lon Doire an Chairn le/by: Peadar Ó Doirnín

Ashkan Behzadi
Sneachta Gealaí ’77 le/by: Michael Hartnett
Foighne Chrainn le/by: Michael Hartnett
Sneachta Gealaí ’78 le/by: Michael Hartnett

Jonathan Nangle
An Croí le/by: Colm Breathnach
Snáth le/by: Nuala Ní Chonchúir
Chugat le/by: Michael Davitt

Kevin O’Connell
An Domhan le/by: Ní fios cé a chum
Íosagán le/by: Ní fios cé a chum
Scéal liom díobh le/by: Ní fios cé a chum

 
 

Dé Céadaoin/Wednesday 19 Feabhra/February


Anna Devin soprán/soprano
Rachel Kelly meánsoprán/mezzo-soprano
John Hess pianó/piano

Ryan Molloy
Cranna Foirtil le/by: Máirtín Ó Direáin
Ceoltóir na nÉan le/by: Pearse Hutchinson
Anseo ag Stáisiún Chaiseal na gCorr le/by: Cathal Ó Searcaigh

Linda Buckley
marginalia (foraois gan fhaobhar) le/by: Doireann Ní Ghríofa
Sólás le/by: Doireann Ní Ghríofa
Faoi Shamhain le/by: Doireann Ní Ghríofa

Anna Pidgorna
Caoineadh Eibhlín le/by: Eibhlín Dubh Ní Chonaill
Caoineadh na Máthar dá hIníon Mhic Chárthaigh le/by: Máthair Dhiarmaid
Caoineadh Magaidh (Sleachta/Excerpts) le/by: Ní fios cé a chum/ Unknown author

Andrew Hamilton
An Béal Bocht (Sleachta/Excerpts) le/by: Myles na gCopaleen
An dóigh leat?
A Ghaela!
In airde

Jennifer Walshe
An Róbat le/by: Jennifer Walshe
Nuafhocail le/by: Jennifer Walshe
12 Amhrán Faoi Athrú Aeráide le/by: Jennifer Walshe

Rachel Kelly
 


Gavan Ring

Déardaoin/Thursday 12 Márta/March


Magali Simard-Galdès soprán/soprano
Gavan Ring teanór/tenor
Louise Thomas pianó/piano

Deirdre Gribbin
Sealbhú le/by: Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Emigrante le/by: Ailbhe Ní Ghearbhuigh
Geimhriú le/by: Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Ailís Ní Ríain
An Chéad Phlaic le/by: Aifric Mac Aodha
An Dara Plaic, Nó Ath-Quoof 1 le/by: Aifric Mac Aodha
An Triú Plaic, Nó Ath-Quoof 2 le/by: Aifric Mac Aodha

Raymond Deane
Dar liom, is galar é an grá le/by: Maghnas Ó Domhnaill
Goirt anocht, deireadh mo scéil le/by: Maghnas Ó Domhnaill
Croí lán de smaointe le/by: Maghnas Ó Domhnaill

John Kinsella
Bóithre Bána le/by: Eoghan Ó Tuairisc
Filleadh ón Antartach le/by: Ailbhe Ní Ghearbhuigh
An Muince Dreoilíní le/by: Michael Hartnett

Ann Cleare
Ceo le/by: Caitríona Ní Chléirchín
Eitilt le/by: Caitríona Ní Chléirchín
Glór le/by: Caitríona Ní Chléirchín

Fuhong Shi
Scáilbhean le/by: Colm Breathnach
Leaba Shíoda le/by: Nuala Ní Dhomhnaill

 
       

Tickets